Vnútorná práca

Tu a Teraz

03.11.2013 15:15
Tento text vyšiel v roku 2008 v mesačníku Vitalita   Moc prítomnosti. Počujeme to stále častejšie. Čo to len je? Veľa z nás pozná tento výraz, len nevie ako na to. Iste máte zopár plánov do budúcna. Zariadiť si byt, vychovať svoje dieťa a dať ho na tú dobrú školu, ktorá je pre neho...

Uvedomujem si seba...

03.11.2013 15:10
Modlitba zo srdca nás učí. Modlitba zo srdca o nás hovorí. Modlitbou zo srdca prehovára naša duša a stenčuje sa naše ego. Modlitbou zo srdca sa navraciame domov. Čistíme sa. Hudba hrá čoraz tichšie, skoro sa plazí. Začujeme hlas odkiaľsi zvnútra. Počujeme len náznaky šepotov. Sú ich...

Dávam si milosť

01.11.2013 17:36
Často chceme niečo dokázať. To na čo budeme hrdí. Máme plány, sny. Chceme málo, iný viac. Túžime niečím sa stať a čosi po sebe nechať. Niečo viac než odtlačok prstov, či nohy v zemi. Alebo len to. Posunúť sa. Jedného dňa si povieme- dobre. Vyhrnieme  rukávy a zamakáme. ...

Naše tiene.

01.11.2013 17:10
Nekonečný príbeh. Krajinou vetra, kde stromy šepocú stonaním, prevaľujú sa kotúče púštnych tráv, supy krúžia vo víroch a zem sa krčí pod ťarchou neživosti. Tam leží jaskyňa. Tmavá ako polnočné víno. Tmavá, tak temná až tma v nej leží na zemi prikrytá súmračným krikom neodpustenia. Taká je...

Stará duša a príbuznosť duší - 2.časť

01.11.2013 17:01
Múdrosť duše. Duša vie a pozná, kde je problém. Je z minulých životov dobre poučená. No zasahuje a aj presahuje ju i naše ego, teda nižšie Ja.  Duša je naším vyšším Ja. Možno sa pýtate, ako je možné, že duša všetko vie a človek sa potom často tak trápi? To mu...

Stará duša a príbuznosť duší - 1.časť

01.11.2013 16:42
Veľa sa pýtame. Stávame sa tým, čím máme byť, alebo sa necháme unášať osudom, vierou, modlitbou? Otázka, prečo sme takí akí sme? Prečo sa nám dejú veci, ktoré sa dejú? Je to osud, trest?   To akí sme si určujeme prevažne sami. V živote sa máme stretnúť s ľuďmi, ktorí nám ukážu smer....
<< 1 | 2