Stará duša a príbuznosť duší - 2.časť

01.11.2013 17:01

Múdrosť duše.

Duša vie a pozná, kde je problém. Je z minulých životov dobre poučená. No zasahuje a aj presahuje ju i naše ego, teda nižšie Ja.  Duša je naším vyšším Ja. Možno sa pýtate, ako je možné, že duša všetko vie a človek sa potom často tak trápi? To mu nemôže dať duša vedieť, aby mu pomohla? Duša je naša najvnútornejšia podstata. Otvorí sa a komunikuje s nami stále, ale hlavne vtedy, keď sa s ňou pracuje. Takže duša k nám stále hovorí, no my jej hlas prehliadame. Počujeme ho až po stíšení sa, vyčistení a odpútaní od vonkajších balastných systémov. Aj tu patrí medzi najzákladnejšie hodnoty práve Uvedomenie a Láska. Uvedomenie v tom zmysle, že vieme a cítime dušu v sebe. A láska v pocite, miluj seba ako Boha. Teda ak milujeme seba, potom milujeme i Boha, pretože každý človek má v sebe niečo božské. Ako je duša, majúca otvoriť karmickú ranu vybavená? Predovšetkým jej vekom. Takáto duša má starý, hlboký  a pomalý hlas. Skutočne, duše majú hlas. Čím je staršia, má hrubší tón. V detstve tento človek žije v odlúčení a radšej volí samotu pred spoločnosťou. Tieto duše sú často poznamenané aj sami karmicky. Teda aj oni si priniesli so sebou ich osobnú karmu. Majú ale veľkú silu, pretože duša bez sily nemôže otvoriť karmickú ranu. V minulých životoch boli často vodcami, hádačkami, bylinkárkami, mágmi, sudcami. Hneď po narodení človeka sú mu pridelení anjeli. Každý človek ich má, no nie každý rovnako. Niekto jedného, iný  stovky. Záleží od poslania. V priemere ich ale máme tak veľa, koľko je potrebné. Navyše sa naši ochrancovia a duchovní majstri pri nás striedajú.  Pri  starých dušiach často  stoja i bytosti vlastné z jej ríše. Teda ak pochádza z prírodnej ríše, sú to prírodné bytosti-strážcovia. Tí liečia a pomáhajú s uvedomovaním situácie. Ak je človek napojený na mimozemské svety, má voľný vstup do jeho kozmickej lode a zaujíma sa o Vesmír, astronómiu, nočnú oblohu. Cíti volanie domova. Ďalšia výbava je v  jeho dátume narodenia. A v znamení zverokruhu. To hovorí o mnohom. Potom je to jeho meno a priezvisko. Odtiaľ sa dá vyčítať karma človeka a jeho cesta. Potom je to výzor a povaha. Záľuby. To ako trávi voľný čas. Uvedomelejšia duša si nikdy nezvolí cestu konzumu a lacnej zábavy. Prečo? Pretože vie, že na to sem neprišla a že tým len stráca čas. Je rozdiel zábava a zábava. Niekto má zábavu sedieť v krčme pol dňa a opiť sa. Iný sa učí cudzí jazyk, alebo si vyjde na koncert. Druhý zase do lesa, dovolenku či na nákup. Záleží, čo nám zábava prináša a čím nás obohatí.  Samozrejme každý sme iní a máme právo tráviť čas ako len chceme. No tie rozdiely vo vnímaní tu sú. Ak jedinec, ktorý si zvolil rozviazať karmický uzol pôjde správnou cestou, otvárajú sa mu dvere. Stretne ľudí, ktorí mu pomôžu. Počúva a vidí. Cíti a je si vedomý. Vedomý zázraku a sile života. Viac si všíma. Poznáva  a vyhodnocuje. Tento človek si uvedomuje nasledovné a aj iné súvislosti. Uvádzam pár znakov starej duše. Tieto znaky sú všeobecné, no platné pre každého, kto ich dokáže pochopiť a precítiť. Preto tieto podobnosti sú a budú vždy len sporadické a orientačné, nakoľko táto téma je obrovská.

 

Pár znakov starej duše.

Je dôležité napísať, že termín stará duša sa neodvádza z počtu prežitých inkarnácií človeka, ale z múdrosti a skúseností jeho duše...

 • Uvedomenie si ceny vlastného života a života iných. Mám tu poslanie.
 • Som, kto som. Viem, prečo som kto som. Viem, prečo som tu.
 • Pochopenie a pracovanie s vetou – Je  ako je.
 • Záujem o duchovné, historické, prírodné zákonitosti.
 • Ctenie si Prírody a Matky Zeme.
 • Význam a hlbšie precítenie Lásky, Sily,  Svetla, Pokory a Vďaky.Vnímanie aj temných častí celku. Aj príliš pozitívneho myslenia škodí.
 • Všetko na svete žije a má dušu. Kameň, hora, kvet, mucha.
 • Ctenie a vnímanie prírodných živlov a ich prejavenie sa v podobe božstiev.
 • Daný človek vie o sile myšlienky a snaží sa čo najviac priblížiť skutočnosti Boha
 • Vie, že Boh nie je kresťanstvo a ani iné náboženstvo.
 • Ctí si svoje telo a dáva doň i kvalitnú potravu.
 • Nezaujíma sa o bulvár, televízne vysielanie pozerá sporadicky, alebo vôbec.
 • V živote vie, že má možnosť voľby. Teda si vyberá.
 • Za svoje zdravie si nesie zodpovednosť sám, teda verí hlavne sebe.
 • Je zodpovedný za každé konanie a myšlienku z jeho hlavy. Vie o jej sile a účinku.
 • Ctí si všetko živé, je umelecká, často introvertná duša.
 • Neznečisťuje okolie a ani seba chemickými liekmi. Koná vedome.
 • Vidí lákadlá a kyvadlá spoločnosti. Reklama, konzum, obchodné reťazce, voľby.
 • Nehodnotí to, čo nepozná.
 • Pýta sa, keď niečo nevie.
 • Žije vedome s pocitom Vďaky a Pokory. Je si vedomý, že všetko je Dar.
 • Pozná silu modlitby, obradov, šumenia lesa a všetkých živlov.
 • Trávi svoj voľný čas plodne. Pýta sa – Čo mi to a to dáva?
 • Rád číta, vyrába niečo, hraje na hudobný nástroj, venuje sa masážam, meditáciám.
 • Rád sa učí. Pozná systém vteľovania sa na planétu a život po smrti
 • Často od srdca ďakuje a pokladá to za samozrejmosť.
 • Od života nič nečaká. Vie, že život si tvorí sám jeho činmi  v hlave, srdci.
 • Zaujíma sa o staré prírodné kultúry, prírodné bytosti a energie okolo nás.
 • Vyhodnocuje si veci a vie, že nič sa nedeje náhodne.
 • Neuráža sa. Nikoho neľutuje. Radí, keď je o to požiadaný. Necháva slobodu iným.
 • Nevnucuje nikomu jeho názor.
 • Je si vedomý duality sveta, čierna nemôže byť bez bielej a naopak.
 •  Vedome pracuje na svojej  a podľa potreby aj na karme jeho predkov.
 • Z každej udalosti sa snaží a vie odvodiť si súvislosti.
 • Vie,  prečo sa mu deje to a to. A ak nie- hľadá príčiny...
 • Cvičí jogu, šerm, východné náuky, tai-či, bojové umenia.
 • Všíma si veci.
 • Ctí si svojich rodičov i za cenu hádok a nedorozumení.
 • Vie, že všetko, čo ku nám prichádza nás má niečo naučiť.
 • Vie o jeho duchovných majstroch a strážcoch a každý deň im ďakuje.
 • Cíti v sebe blízkosť Boha, keď sa pozrie čo len na strom.
 • Má v úcte svojich predkov, históriu jeho národa. Nepodlieha cudzím kultúram.
 • Snaží sa nosiť čo najprírodnejšie oblečenie.
 • Je často rebelom, stojí mimo radu a často nepochopený. Označený za čudného.
 • Pozná silu materializovanie myšlienok.
 • Je si vedomý prítomného okamihu a vie, že je tu len hosť.
 • Pozná aspoň sčasti jeho minulé životy a nachádza v nich lúštenie rébusov.
 • Je spontánny, priateľský, úprimný, hrdý a prísny. Často modré, zelené oči.
 • Materské znamienka, či bradavice- /poškodenie aury,  životné dlhy.../
 • Človek si vyberá. Selektuje. Často nekonzumuje mäso, či je vegán, vitarián.
 • Stará sa sám o svoje zdravie, pozná liečivé rastliny a sám sa i lieči.

 

Človek so starou dušou nie je ale žiaden svätec. Je len viac v obraze ako iní. Neponižuje, ani nevyvyšuje sa nad iných. Akokoľvek prekročí hranicu, je potrestaný viac ako ktokoľvek iný. Paradoxne tieto duše si nesú často krát väčšiu karmu než iní ľudia. Ale disponujú väčšími vedomosťami ako s ňou pracovať. Preto im prislúchajú i väčšie odmeny aj väčšie tresty. Karma sa tým viac otvára, čím sa nej viac pracuje. To je jediná cesta. Nepoznáš rieku, kým sa v nej nevykúpeš. Pozerať sa už dávno nestačí...

 

Samozrejme tieto znaky nie sú všetky a celá táto súvislosť má oveľa, oveľa širší kontext. To akí sme, sme hlavne preto, lebo sme si to zvolili. Tam, kde máme odobraté vlastnosti, mám pridané viac na druhej strane. Napríklad telesne menej pekný človek, je rozumný a jeho reč svižná a priama. A naopak. To, čo nemáme a máme si riešiť v tomto živote nám ponúknu naši priatelia, ktorých stretávame. Aj partneri. Všetkých sme si ešte pred narodením pozvali do nášho života a oni s tým súhlasili. Lenže nie všetko je dané. Preto som písal o otvorených dverách. Preto máme slobodnú vôľu. Keď pomôžete človeku v núdzi, otvorí sa cesta pomoci ku Vám. Keď zabijete človeka, vytvorí sa cesta do záhuby a uzla Vášho budúceho života.  Ak vstúpite na správnu cestu, odrazu sa objaví x možností, aby Vám pomohli. Prídu ľudia, pri ktorých cítite, ako ste s nimi spojení.

 

Ty máš to a ja to. Spojíme to?

Stretnú sa dvaja ľudia. Obaja sú vedúci na nejakej prevádzke. Pracujú spolu. On je muž, menšieho vzrastu a jemnej povahy. V jeho charaktere je veľa vody, citov a ako muž prejavuje málo zeme a ohňa. Má prebytok vody. Prejavuje sa to tým, že má problém zvýšiť hlas, povedať niekomu, čo sa mu na ňom nepáči. Preto je u ľudí obľúbený, pretože každého necháva na pokoji. Ale neuvedomuje si, že ako vedúci prevádzky by mal mať viac temperamentu a širšie lakte. To mu chýba. Príde za ním žena, ktorá pracuje ako jeho zástupca. Má očividne mužské rysy, drsné vystupovanie. Povie hneď čo si myslí a každého môže naháňať pracovať. Prejavuje sa viacej ohnivo a zemsky. Teda vládne presne tými vlastnosťami, ktoré chýbajú nášmu vedúcemu. Zase vedúci má veľa vody a tá s hodí tejto žene. Schladí jej oheň. Ako vidno, obaja majú v sebe trochu extrému z vlastností, ktoré sú pre dané pohlavie netypické. Títo dvaja sa pred narodením dohodli. Počuj mne chýba poznanie citov, potrebujem sa prejaviť viac citovo a jemnejšie. Nepoznám to ešte dobre, tak si to vyskúšam. Druhá duša povie. Dobre, ja budem zasa drsnejšia a temperamentnejšia, pretože moja časť by zostala neúplná. Ale stretneme sa vtedy a vtedy a nebudeme sa mať príliš radi. Veď keby sa máme veľmi radi, bolo by to ľahké. My si to zvolíme ťažšie, dobre? O to viac sa naučíme...