Masáž z rôznych pohľadov.- 1.časť

26.10.2013 19:21

Je oprávnene zaraďovaná medzi liečebné úkony. Poznali ju už starobylé národy a cenili si ju ako činnosť spájajúcu dotyk s relaxáciou a uvoľnením. Aj dnes zaujíma čoraz väčšie miesto. Pri zohľadnení dnešného spôsobu života sa stáva nenahraditeľnou. Popularizácia masáže je nielen vítaným spestrením nášho života, ale často krát aj terapiou, zastavením a cestou k sebe.

 

Masáží je mnoho druhov a každý je špeciálnejšie zameraný na určité techniky, smer hmatov a ich tlak na pokožku a svaly. Každý druh masáže má povedal by som dva ciele. Prvý je podľa druhu masážnej techniky, presnejšie pôsobiť na časť tela, alebo celý organizmus. A druhý cieľ je všestrannejší a aj kvôli nemu zákazníci často na masáž prichádzajú- uvoľnenie, akési odpojenie sa od reality a zrelaxovanie.

 

Gašparík Peter, Masáže, Trenčín

No masáž je oveľa viac...

 V konečnom dôsledku je masáž komplexnou a cielenou metódou očisty, relaxácie, nastolenia psychickej, telesnej a energetickej rovnováhy. Pri masáži dochádza v organizme k masívnym zmenám a presunom energií. Prekrveniu a značnému zrýchleniu všetkých metabolických funkcií. Tiež krvného a lymfatického obehu, odplavovaniu toxických látok z podkožia, svalov a aj vnútorných orgánov. Masáž priamo, alebo nepriamo pôsobí na všetky vnútorné orgány. Vyhladzuje a podporuje zdravie pokožky, pôsobí dobre na jazvy, uvoľňuje psychiku a plne pôsobí na náš nervový systém. Ako jediná metóda účinne pôsobí a lieči celulitídu.

 

Niekedy môže masáž vyplaviť na povrch veci nám skryté. Môže sa jednať o rôzne úzkostlivé stavy, potlačené emócie. Napríklad niekto sa môže po masáži rozplakať. Toto sa deje najmä počas uvoľňovania krčnej chrbtice, kde máme zapísaných pomerne veľa psychických blokov. Takto nám masáž pomáha ukazovať aj cestu k sebe a ponúka nám poznávanie svojho vnútra.

 

Niektoré masáže ovplyvňujú cielene vnútorné orgány- napr.- reflexná masáž chodidiel. Alebo pôsobia na orgány nepriamo -napr. klasická masáž. Zrýchľujú, očisťujú lymfatický a imunitný systém – lymfodrenáž, alebo pracujú výhradne s energetickými dráhami v tele- napr.- meridiánová masáž.

 

Pri masáži sa spájajú dva veľmi podstatné prvky- Empatické a vnímavé vcítenie sa do masáže- /ľudovo povedané “grif“ masáže, cit pre dotyk/ a správne prevedenie, smer, tlak masérskych hmatov, teda postup masáže. Jeden prvok bez druhého nemôže existovať. Darmo bude mať masér cit pre masáž, pokiaľ nebude ovládať fyziológiu tela, techniku masáže a naopak. Aj najlepšie prevedená technika počas masáže je ničím ak tam nie je potrebný citlivý a vnímavý dotyk. Nemôžem posudzovať iných masérov, ani opisovať moje masáže. Tu rozhoduje vždy a len zákazník. A verte mi, že rozhoduje vždy najlepšie... 

 

Chcete vedieť viac? Článok pokračuje v druhej časti...

>>> pokračovanie článku