Steve Biddulph – MUŽSTVÍ

30.10.2013 18:37

Je stále viac mužov, ktorí si uvedomujú svoje obmedzenia, závislosti, nedoliečené rany a mnohí skutočne úprimne kráčajú vpred. Iba cez uvedomenie, pomenovanie, prijatie a vyliečenie týchto častí je možné v sebe to kto naozaj sme. Táto cesta je často trpká a spočiatku sa môže zdať, že nevydáva žiadne plody. No, kto sa skutočne vedome rozhodne kráčať cestou svojej sily, je vždy chránený a je mu poskytnutá pomoc. A len tak môže objaviť svoje Svetlo a silu v sebe samom. Nadobudnúť vyšší zmysel života. Jednou z týchto pomocí je aj táto kniha...Steve Biddulph, Muž, Mužství, Gašparík, Trenčín

 

Bidduplh mužskú energiu a jej aspekty rozvíja do mnohých rovín- od uvedomenia si svojich rán, liečenie seba, vzťah s naším biologickým otcom, vzťah k sebe, ženám, deťom, iným mužom. Opisuje tu divokosť muža ako usmerniť svoju energiu a nasmerovať ju. Kniha sa neodvoláva na žiadne náboženstvo, učiteľov, guruov a podobne. Je písaná štýlom terapeuta, psychológa, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou s ľudmi.

 

Kniha- Mužství rozvíja a ukazuje mužskú stránku v celoplošnej forme. Napríklad o knihe Cesta pravého muža som napísal, že je ako penalta vo futbale. Rýchla, dravá a ukazujúca presne a jasne, čo má byť ukázané.

 

Mužství je však ako celý futbalový zápas. Širšia, obsahovo zložitejšia, pútavejšia. Miestami náročnejšia na čítanie. Povedal by som, že okrem samotného futbalového zápasu obsahuje aj tréningy hráčov... Je to rozsiahla kniha, ktorá sa nečíta ľahko ani rýchlo. Autor sa často odvoláva citáciami na iných spisovateľov píšucich o mužskej tematike. Povedal by som, že je akousi malou encyklopédiou v mužskom svete. Nie je nábožensky orientovaná ako Z chlapca kráľom, ani dravá a strhujúca ako Cesta pravého muža. Okrajovo obsahuje múdrosti oboch spomínaných kníh, no má vlastnú tvár.

 

Ako vždy aj pri tejto knihe napíšem jej obsah:

 

 • V čem tkví problém
 • Sedm krokú k mužství
 • Osvobození pro nás ostatní
 • Vy a Váš otec
 • Sex a jeho duchovní smysl
 • Muži a ženy
 • Být opravdovým otcem
 • Dobrá škola pro chlapce
 • Práce podle srdce
 • Opravdoví mužští přátelé
 • Divoký duch muže
 • Mužské skupinky

 

Mužská energia neznamená zvádzať ženy oceľovým telom a svalmi, ani drahým autom, peniazmi, postavením v práci, či veľkým penisom. Pre mňa znamená skutočne si uvedomiť svoje rany a slabosti, závislosti, pomenovať ich a vedome, ukotvene s nimi pracovať. Rozlišovať, čo je a nie je pre mňa vhodné. Byť maximálne úprimný sám k sebe aj za cenu, že dávne priateľstvá a známosti už nemusia byť tak úprimné ako sme si mysleli. Nenechať sa ovplyvňovať názormi iných, ale mať na veci svoju vlastnú hlavu a srdce. No tiež byť vnímaví a otvorení. Dať slobodu sebe aj druhým a chrániť, postaviť sa najprv za seba. Rešpektovať druhých na ich ceste, ich rozvoj a duchovnú vyspelosť, no tiež si držať svoje. Byť otvorený výzvam a názorom druhých a keď treba, vhodne s nimi pracovať. Mužská energia je však oveľa viac.

 

Tak ako muž v minulosti šiel do boja s mečom, dnes často zvádza najprv boje so sebou, vo svojom vnútri a srdci. Je na čase postaviť sa zoči-voči svojim závislostiam. A na to treba odvahu. Učí sa byť úprimný a uvedomelý. Vnímať realitu zoširoka a nie len z istých bodov. Muž sa stáva rytierom svojho srdca najprv pre seba až potom pre iných. Keď si uvedomí, že nie je boj a nič nie je dobré ani zlé. Že nie je od Boha oddelený, že je jeho súčasťou, sám je Bohom...  Všetko je Jedným. Je tu pre to, aby sa učil a získal seba samého. Vybrúsil sa z kameňa a obalov, ktoré na seba nabral... A v tej rytierskosti je často rozvaha, nadhľad, múdrosť, že každý sme Jedno a často nie je všetko zlato, čo sa blyští...

 

Pôvodné anglické vydanie- Manhood- 1994

Český jazyk- vydané v roku 2007,

Vydavateľstvo- Portál.

Brožovaná- 200. strán

Knihu dostanete kúpiť na internete priamo tu.

Pozrite si aj: