Prekladáte si nohu cez nohu?

10.05.2015 17:14

Stáva sa už akýmsi spoločenským gestom, či už na návštevách, v televízii, keď vidíte hlavne ženu sadnúť si a prekrížiť nohu cez nohu. Možno tomu nebudete veriť, no okrem zdravotných ťažkostí, povstávajúcich z tohto zlozvyku, sú tu aj iné negatívne dopady. Pohovoríme si o tom podrobnejšie.

 

Predstavte si, že idete niekoho objať. Môžete ho objať len tak, že si človeka pustíte k sebe bližšie a roztvoríte, pootvoríte náruč. Nemohli by ste to urobiť pokiaľ by ste mali ruky pri sebe, alebo prekrížené na hrudi. Tento zvyk vyjadruje sympatie, blízkosť, intimitu. Hovorí- „S Tebou niečo pekné zdieľam, Tebe dovolím viac, si mojím priateľom, mám Ťa rád“.  Teraz si skúste predstaviť človeka túžiaceho po dobre, láske a hojnosti. Tento človek nie je veľmi šťastný. Čosi ho ťaží. Vy ku nemu prichádzate a chcete ho objať. Zaujme postoj s prekríženými rukami na prsiach. On však o Vás nevie. Netuší, že ste pri ňom. Ste ako jeho anjel. Chcete mu dobre a vidíte na ňom, že aj on chce, prijať niečiu pomoc. No tým, že má prekrížené ruky, alebo nohy, hovorí toto...

 

Nechcem Tvoju pomoc.

 

Nepotrebujem Tvoju pomoc. Som zranený a ustráchaný. Bojím sa prijať to, čo mi dávaš. Mám pocit, že sa musím pred niečím brániť. Málo dôverujem a preto sa chránim. Chcem, aby ma niekto chránil, no nedovolím si ten pocit. Nepúšťam k sebe nikoho. Toto je moje miesto. Môj priestor. Nevidíš? Tu som len ja! Kto si? Čo odo mňa chceš? Asi sa necítim dobre v Tvojej blízkosti a tejto spoločnosti. Čosi ma vnútri zožiera a ja neviem čo to je.

 

Čo na to psychológia?

 

Prekrižovanie rúk  na hrudi a nôh pri sede, alebo stoji je jasnou správou. Niekto ku Vám možno chce prísť, dajme tomu energia hojnosti a Vy ju týmto odmietate. Spýtam sa inak. Kedy človek robí podobné pohyby rúk? V akých situáciách prekrižuje nohy, ruky? Môžeme si odpovedať- keď sa bráni. Bojuje, chce sa pred čímsi ukryť, je mu zima, tak sa schúli do vlastných rúk. Každé naše gesto je spúšťané hlavne podvedomím. Preto ich robíme väčšinou nevedome.  Pohybmi rúk sa snažíme dať našej reči váhu, rukami vbok byť zase silnejší, širší, väčší. Zopätými rukami sa modlíme, stiskom ruku prejavujeme pozdrav. Naše prekrižovanie a prekladanie končatín ukazuje na obranu. Chladu na tele i na duši.  Potreby tepla. Fyzického i duševného. Človek ho však používa hlavne nevedome. Keď chce byť sám so sebou a je v spoločnosti, ktorá k nemu zaujíma menej prijateľný postoj. Na nepríjemnom pracovnom pohovore. Na úrovni energií si týmto viac-menej bránime prístupe hojnosti k sebe samým. Tým, že takýmto spôsobom nemôžeme objať človeka, ťažšie sme otvorení  šťastiu a štedrosti.     

 

A čo sa deje po fyziologickej stránke?

 

Pri prekladaní nohy cez nohu navyše vzniká nebezpečenstvo natiahnutia úponov bedrového kĺbu nohy, ktorá je preložená. Dvakrát je to otázka pre ženy, ktoré nosia vysoké podpätky. Už tým sa deformuje nielen klenba chodidla, ale aj bedrová oblasť. Kĺby sa vysúvajú zo svojho puzdra, pretože je váha tela nachýlená dopredu. Ak si niekto potom sadne a preloží nohu cez nohu, deje sa uvoľňovanie a natiahnutie  úponov obklopujúcich kĺb. Pri častom spôsobe takéhoto sedu sa úpon jednoducho viac uvoľní a predĺži. Kĺb je potom zraniteľnejší a stabilné držanie tela nie je dokonalé. Môže dochádzať k syndrómu tzv.- dlhšej nohy, ktorá sa napravuje špeciálnou Dornovou  metódou. Tým sa celá stavba tela nakloní na stranu. Pozrite sa na príklad. Načo by nám bol dom, ktorý je pekný, priestranný, no jeho pravá stena ja viac naklonená do strany? Vznikali by trhliny, narušená statika. Po čase by sme museli investovať do opráv.

 

Možnosť prevencie.

 

Ako vidno zdanlivo nepatrný zlozvyk dokáže po dlhšom čase jeho trvania poškodiť našu fyziológiu, statiku. Tiež obmedziť prúdenie životného toku v tele. Vytvárame tým odmietavý postoj ku svojmu okoliu. Našou podstatou je predsa byť otvorený a prístupný všetkému novému. Mať obe nohy na zemi, vystretý a rovný chrbát. Vtedy človek ukazuje aj Vesmíru i druhým ľudom jeho silu. Podstatou prevencie je nahradiť myšlienku zatvorenia a skrytej obavy z hocičoho- otvorenosťou a prístupnosťou. Pretože prekrížené nohy a ruky sú len vonkajší odraz nášho vnútra. Tiež byť sám k sebe milý. Ak napríklad teraz čítate tento článok, sedíte na stoličke a máte  pod ňou prekrížené nohy, môžete si to uvedomiť a dať ich od seba. Už to je prvý prejav novej cesty a otvorenosti. Alebo sa môžete pousmiať a nechať to tak. Je to na Vás. Máme vždy na výber.

 

KAM ĎALEJ? - Kliknite na štítky pod týmto článkom pre zobrazenie podobných článkov.