Píšťala Koncovka - 1.časť

01.11.2013 15:22

Prastarý hudobný nástroj. Patrí k našim najstarším pôvodným píšťalám, ak nie je vôbec najstaršia. Jej tóny sú podmanivé, ladné, zvučné a silné. Otvárajú. Ukážeme si ako ju pozvať do nášho života, spôsob hry, jej význam od zdravotných po duševné účinky. Tiež aj údržbu a starostlivosť. Plus mnoho mojich tipov a vlastných poznatkov.

Archeológovia našli z obdobia Veľkej Moravy píšťaly z orlej kosti. Už v 9-tom storočí naši slovanskí predkovia veľmi hojne používali k svojim obradom, sviatkom i na pohreboch hudobné nástroje. Najčastejšími boli práve píšťaly, bubny, hrkálky. Znenie hudby vždy malo a má doteraz veľkú úlohu v živote. Človek, ktorý nepočúva žiadnu hudbu, veľmi stráca. Ochudobňuje sa. Hudba nás oslobodzuje, ukazuje nové cesty, pomáha očisťovať. Navodzuje zmenený stav vedomia, povznáša. Človek si oddýchne. Ako veľmi je pre nás hudba dôležitá, to pomaly už ani nevieme. Doma sa na nás stále tlačí veľa zvukov. Televízor, rádio, práčka, chladnička. Sme ohlušovaní a oblbovaní zbytočnými zvukmi už natoľko, že ideme do prírody a ťažšie tam vnímame tam jej vlastné zvuky. Vietor, vtáci, vŕzganie snehu pod nohami, pukot konárov, ševel listov v korunách stromov. A práve koncovka nám umožňuje viac sa spojiť s prírodou, pretože ona sama je jej dcérou.


Čo to je Koncovka?
Drevená, dutá píšťala. Na jej konci je otvor, ktorým sa redukuje množstvo vydychovaného vzduchu. Jej dĺžka závisí podľa ladenia. Sú koncovky kratšie i dlhšie. Základné ladenie je C-dur, no výborná je i G-dur. Všeobecne platí- čím je koncovka kratšia, tým vyšší-tenší zvuk vydáva. Dlhšia prehovára hlasom mohutnejším a hlbším. Píšťala sa priloží k perám a pravou rukou sa prichytí zospodu. Jedným prstom /najčastejšie ukazovákom/ sa otvára a zatvára koncový otvor. To spôsobuje isté zmeny v hraní a výške tónov. Hrá sa na ňu však silou cítenia, často aj improvizáciou. Dá sa i podľa nôt. Hra je veľmi jednoduchá a prirodzená.


Čaro dreva.
Najčastejšie vyrobená z bazového dreva. Drevo je samo o sebe teplý materiál. Živý. Základná a cenná surovina, stále si udržujúca svoju cenu. Pochopíte to ak chytíte do rúk aj značkovú flautu no z umelej hmoty a fujaru, koncovku, či iný prírodný drevený hudobný nástroj. Veľký rozdiel.  Drevo má i ochrannú funkciu. Poklepem si na drevo, aby pretrvalo... Poznáte to, však? Udržuje nás s rytmom prírody. V dreve a tak isto aj v tele píšťaly sú zakódované sily Zeme a Slnka. Tiež všetkých živlov, ktoré ho formovali v raste. Drevo je či sa nám to páči, či nie- živé. Preto drevená píšťala.

 

A prečo píšťala koncovka?
Už to, že ju chytíte do rúk prináša ladný postoj k veciam. Precítite, precitnete. Môžete na ňu hrať čokoľvek, vždy bude ladiť. Nik Vám nepovie, že hráte falošne. Pretože počas hry najviac využívame naše cítenie. Je to rozjímavý nástroj. Hráte inak ako na dvojačke, či šesťdierovej píšťale, kde používate prstoklad a celkovo je hra o niečo technickejšia. Koncovka je taká aká je.  Tak ako cítime, tak fúkame. Zase na nej nezahráte to, čo sa dá na dvojačke. Zahráte to ale inak- „koncovkovo“. Keďže nástroj nemá žiadne dierky, môžete na nej hrať ľubovoľne, čo chcete, fúkať silno, slabšie, rozjímať s ňou, vytvárať rôzne zvuky. Vždy budete hrať dobre. Už samotný zvuk píšťaly je aj zvukom Vašej duše. To ako hráte, dávate prehovoriť aj duši. To aj ona sa cez píšťalu prejavuje. A Vaše srdce. Hra na koncovku je hlavne hrou srdca. Dokonca poznáte kto hrá viac technickejšie a kto viac cez srdce. Píšťalu je veľmi dobé používať pri  ľuďoch, často trpiacimi  ochoreniami dolných a horných dýchacích ciest. Prirodzene predlžuje dych. Čistí telo. Myšlienky, pocity.  To, že sa na ňu hrá fúkaním má veľmi pozitívny dopad na našu psychiku. Na  niektoré posvätné miesta sa vchádzalo iba so zatajeným dychom. Dych môžeme odvodzovať od slova- Duch, Duša, Duchovno. Veľa ľudí žiaľ nevie dýchať. Dýchajú plytko, nevedome. Je dobré, že sa znova pri očisťovaní a rozjímaniach prikláňame k Vedomému dýchaniu. Tu si človek uvedomuje ako dýcha. Nádych, Výdych. V jogových cvičeniach existujú pranajámy, nie je to nič iné ako súbor dychových cvičení. Priblížením sa k Vedomému dýchaniu sme bližšie aj k Bohu. Ako vidno, dych je veľmi dôležitý a práve hrou na koncovku sa dokáže podstatne prehĺbiť a predĺžiť.


 

Koncovka pre Vaše dieťa.
Prídete k lekárovi s dieťaťom a on kvôli dýchacím problémom Vášho dieťaťa, odporučí zápis na flautu. Odvodí to slovami, že mu to veľmi pomôže. Lenže nie každé dieťa má schopnosti naučiť sa stupnice, noty a prstoklad na flaute. Pri malých deťoch by sme mali trénovať skôr vnímanie, cítenie, spontánnosť. Nejde tu tak o technické zvládnutie stupníc. Tiež zápisné čosi stojí a dieťa potrebuje dochádzať do umeleckej školy. Toto všetko odpadá, pokiaľ  dostane koncovku. Nepotrebuje sa tu učiť noty, prstoklad, nik nad ním nestojí, je v domácom prostredí, ktoré pozná. Navyše drží v rukách živú /prečo hovorím o živej sa dozviete neskôr/ píšťalu. Môže do nej fúkať, spievať, dýchať ako sa mu chce. Má to mnohoraký účinok na jeho zdravie. Videl som maličké deti hrajúce na koncovky. Boli veľmi živé a silné. Dnes už v niektorých štátnych škôlkach deti hrajú na koncovky. Pokiaľ majú nad sebou učiteľky schopné prijímať nové veci. V špecializovaných Waldorfských školách, či Montesori je to bežné. Alebo v škole v Zaježovej, ktorú vedie pani Šablatúrová deti hrajú na koncovky prirodzene. Potom aj tie deti sú živé, otvorené a prirodzenejšie.

 

Pred kúpou.
Najlepšie kúpiť na jarmokoch, alebo u vychytených majstrov. Na internete tiež nájdete pár výrobcov. Nie každý dokáže urobiť dobrú koncovku. Nie každá koncovka je dobre urobená. Pred kúpou odporúčam vyskúšať na vlastné oči a uši pár píšťal. Preto ak chcete, kúpte si ju buď u známeho výrobcu, alebo na jarmoku, kde máte možnosť vidieť a porovnávať.  Je rozumné ísť kupovať s niekým, kto sa v tom vyzná. Je na Vašom cítení ako ladenú píšťalu si kúpite. No dobre ju prezrite aby nebola poškodená, spýtajte sa z akého dreva je vyrobená, čím je napustená. A dobre ju prefúknite. Privoňajte. Precíťte. Ak ju kúpite, zoberte si kontakt na výrobcu. Dobrý predajca Vám k nej dá aj púzdro z plátna, alebo malú zľavu. Ceny koncoviek sa pohybujú podľa ich ladenia-dĺžky, požiadaviek výrobcu, dreva, spôsobu zdobenia /maľovanie, vyrezávanie do píšťaly/ od 20. až 50. Eur. Buďte si vedomí, že kúpite plnohodnotný hudobný nástroj. Vydrží Vám dlhé roky a zmení život.


Morenie a zdobenie.
Sú koncovky morené chemickými lakmi, tieto sú veľmi hladké /vyzerajú veľmi uhladené/ a aj keď sú z bazového dreva sú čierne. Bazová píšťala má prirodzenú hnedo-svetlú farbu. Niektorí výrobcovia skrášľujú ich koncovky kovovým tepaním. Upevnia na ne kovové ozdoby, ornamenty. No, drevo má byť drevo v čo najprírodnejšom prevedení. Koncovky sú zdobené, alebo nezdobené. Zdobiace ornamenty sú často kvety, Svargy, prírodné motívy. Tie dávajú píšťale viac sily, majú aj ochranný, bájny charakter.  Bežné je zdobenie koncoviek i fujár kyselinou dusičnou. Spoznáte ho podľa klasického oranžového zafarbenia a až priveľmi uhladeného štýlu.  No je to kyselina a predsa len chemický zásah do dreva. Sú aj prírodnejšie techniky zdobenia, treba sa informovať u výrobcu. Veľmi efektné výzdoby sú i vyrezávaním. Teda na tele píšťaly nie je nič zdobené, je ponechaná tak ako vyrástla, len často na jej hornej časti je vyrezaná Svarga, kvet. Nepôsobí to načačkane, ale pri zemi.  Má to silu. Záleží však na každom človeku, čo preferuje. Svoje čaro má i nezdobená koncovka.

 

Píšťala Koncovka, Gašparík peter,

Fotografia- Píšťaly koncovky. Úplne naspodu je šesťdierová píšťala.

 

Spôsob hry.
Jednoduché. Ako cítite, tak fúkate. Pre začiatočníkov pomôže rada. Pred hrou si najprv bez píšťaly zapískajte našpúlenými perami. Potom to isté preneste do píšťaly. Uvidíte, je to veľmi podobné. Silnejšie-pernejšie a tichšie-ladnejšie tóny hrajeme zmenou intenzity dychu. Pokročilí hráči môžu vytvárať ďalšie zvuky akoby privieraním a postupným odkrývaním koncového otvoru. Tiež sa dá na koncovke urobiť tzv.- vlnenie. Dosiahne sa rýchlejším, alebo pomalším rytmickým privieraním a odkrývaním koncového otvoru prstom-ukazovákom. Vlnenie má silný účinok na myseľ. Iným spôsobom hry na píšťalu je rozfuk. Robíme ho najčastejšie na začiatku hrania, pretože on akoby otváral koncovku, prebúdzal ju a rozfukoval. Preto rozfuk. Tento spôsob najlepšie pochopíme ak si predstavíme akoby sme silnejším spôsobom fúkali do píšťaly slabiky- TY-TY-TY. Rozfuk je typický na všetkých drevených píšťalách, no najkrajšie znie práve na koncovke, a neodmysliteľný je na fujare. Spôsob hry je teda citový. Nechajte sa viesť.  Počúvajte svoje vnútro, intuíciu. Nesnažte sa hneď napodobňovať hru iných. Sadnite si na pokojné miesto, alebo na lúku, skalu v lese a pískajte si. Postupne spoznávajte píšťalu. Jej možnosti. Skúšajte na ňu hrať jemne, podmanivo, ladne. No potom ju i prefúknite perným spôsobom hry, teda silných dychom. Dajte jej vyznieť. Budete mať skvelý pocit. Uľaví sa Vašej duši, očistíte sa, budete mať radosť z toho, čo z píšťaly pôjde. Tiež skvelý pocit zo seba.

 

Čo môžete urobiť pred samotnou hrou a iné tipy.
Pozdraviť píšťalu v duchu, alebo pohladením. Zatajiť dych. Tiež je dobré len tak pomaličky a jemne fúkať a nechať prejsť cez ňu Váš dych. Akoby ste sa vydýchavali, len to urobíte cez nástroj. Veľmi dobre účinkuje fyzické pohladenie. Píšťala je naozaj živá a nie vždy je plno prebudená. Aj ona má svoje dni, keď sa jej viac chce a viac nechce hrať. To, či sa jej chce, alebo nechce, ucítite iba po dlhšej dobe, intuíciou. Ak hej, hra Vám pôjde ľahšie, plynulejšie. Ľahko vystúpite do vyšších tenších tónov. Ak nemá svoj deň, občas tóny akoby preskočia, píšťala Vás nepustí do výšok, alebo v nižších preskakuje. Pomáha ak ju zahrejete šúchaním rúk, privediete do nej Vaše teplo. Alebo fúknete do nej zo spodu.  Pár krát silno, aby ste zahriali piskvor. Ak cítite, že nechce hrať, pomaznajte sa s ňou. Pohlaďte ju, privoňajte k nej. Je potrebné, aby ste si našli blízky vzťah. V starých dobách rytieri nosili meče ktorým dávali mená. Tieto zbrane boli veľmi vážené. Mali úzke spojenie s ich majiteľom. Nenechávali sa voľne pohodené, naopak, mali svoje miesto. Boli ošetrované, vážené. Ich majiteľ si k nim vypestoval vzťah. S píšťalou je to dva krát tak dôležité, pretože je z dreva. Drevo zachytáva veľa informácií a energií. Inak bude hrať človeku, ktorý ju má na jednom mieste, stará sa o ňu, pravidelne na ňu hrá, namaže ju, dáva na ňu pozor a inak tomu, ktorý ju má v šuflíku a hrá na ňu raz za mesiac.  Pokiaľ na nej nehráte, majte ju doma na jednom mieste vždy v obale. Nenechávajte ju pohodenú v kúte, na gauči. Je to neúcta a oslabuje to Váš vzťah k nej. Ona si to zapamätá. Veľmi pomáha ak hráte vonku v lese, na lúke a dáte ju na pár minút nabiť položením na zem. Zem z nej stiahne čo jej nepatrí.

pokračovanie článku...