Odpustenie

03.11.2013 15:35

Viem, že sa Vám to bude javiť ako bláznivý nápad písať práve o takom povedzme si jednoduchom úkone akým je odpustenie si. Lenže úkon nie je ako úkon. Odpustenie je symbolika vašej jednoduchosti, múdrosti a prihliadania na život. V odpustení drieme veľa Vašej sily schopnej sa pretaviť do vyšších konaní. V odpustení sídlia Bohovia a Všehomír. Poviete si, že možno lietam privysoko, či padám nízko, ale toto sa ani inak napísať nedá. Snažím sa písať /až na malé výnimky.../ o tom, čo mám prežité a vyskúšané. Viem, že odpustenie znamená zhodiť bremeno. Je ľahké dostať sa k bremenu, no ťažšie je ho už prijať za svoje. Preto začnem práve prijatím. Nič nemôžete zmeniť, zahodiť, využiť, či akokoľvek usmerniť, aby ste to najprv neprijali. Prijatie je formou súladu s Vaším ja, či vaším poslaním. Je to totožné ako keby ste chceli vyzdravieť, bez toho, aby ste sa nad sebou zamysleli, prečo sa mi choroba stala a odkiaľ prišla. Tým ste ju  ešte neprijali.

 

Prijať ju môžete až po tomto vnorení sa do seba. Pretože už viete ČO máte prijať. Prijať treba všetko. Hovoríte si, že to máte prijať aj smrť človeka, či vytopený byt? Áno! Všetko. Pretože veci sa dejú podľa Vášho smerovania, podľa Vašej energie, ktorú vyžarujete,  Vašich myšlienok, ktoré  tvoríte a ku komu ich smerujete. Nič Vás neminie. Nič. Všetko si pripravujete Vy sami. Aj obeť vraždy si vraha vybrala. Netreba sa nad ničím čudovať... Prijatie akejkoľvek situácie však nie je tak jednoduché akým sa môže javiť. Mnoho ľudí na to nie je pripravených a buď si myslí, že očividne situáciu prijalo, alebo si chcú len vylepšiť svoje svedomie tým, že sa nad tým nebudú rozčuľovať.

 

Napríklad človek na vozíku. Pokiaľ vedome a s celou dušou nepoďakuje Bohu za jeho stav a s otvoreným naručím neprijme svoj údel, nestotožní sa s jeho novým životom, už nikdy neurobí to /aj keď v samozrejme obmedzenej miere/, čo si predsavzal. Prijatie nie je forma slabosti ako sa to môže zdať. Myslíte si, že stačí si povedať - Prijímam všetko čo mám - a je to v poriadku? Nie. To ste vedľa, pretože toto je len opäť maľovanie farieb na oblohu. Prijatie zahrňuje súhrn duchovných, vnútorných a prežitých, odovzdaných a zmierených vecí vo Vás - do Vás. A odtiaľ do Vesmíru k Bohu. Meditácia, precítenie danej situácie je samozrejmosť. Použijeme si prípad vozičkára. Keď chce skutočne prijať jeho stav, treba si vyvolať v mysli danú situáciu, ktorá sa mu stala a keď sa na ňu pamätá, v mysli si ju opäť prežiť a obnoviť. Všetko tam obsiahnuté oživiť presne takým pocitom, ako keď vstúpite do vlhkého lesa po daždi a z hĺbky pľúc sa tam nadýchnete. Dýchate s radosťou a vďakou. Tak tam dýchate a takto prijmite všetko, celú situáciu na mieste nehody  vozičkára. Prijatie je stav sily. Bez nej to nejde a ani bez lásky v sebe. Lenže sila sa nedá nájsť bez lásky.

 

Darmo cítite silu búrky, keď ju nemilujete. Ale keď ste v lese a okolo Vás to len tak rachotí hromami a bleskami Perúnovými, môžete a mali by ste cítiť rešpekt. Je to živel, božský! Ale nepocítite silu búrky, pokiaľ ju nemilujete. Len strach. Ten nesúvisí s láskou, ani silou. Súvisí s nepoznaním. Preto je najprv dôležitejšia láska ako sila. Sila je hneď po láske. Takže keď nemilujete seba takého akým ste, neprijmete sa. Keď nemilujete druhého dostatočne hlboko, tiež ho nemôžete ani prijať láskou, ani precítiť jeho silu. Pretože ju nevidíte. A už tobôž sa nedá odpustiť. Je to akoby ste chceli prejsť z prízemia na piate poschodie bez schodov, či výťahu. Nedá sa... Ak ste našli v sebe lásku a silu prijať vašu situáciu, alebo prijať človeka, ktorému chcete odpustiť, pokračujeme do finále.

 

Finále je samotný proces a priebeh odpustenia. Ako funguje Neodpustenie? Je to ťarcha, ktorá má istý energetický potenciál, povedzme ako zubný kaz  v zube. Zubný kaz je veľmi všeobecné prirovnanie, ale dobre vystihujúce. Vy ste zubom a v sebe máte zubný kaz. To je neodpustenie. Vytvorí sa najprv dotknutím sa niečoho, dajme tomu, niekto Vás urazí, alebo povie, urobí niečo, čo sa Vás dotkne. Jedna časť vo Vás, buď je to nevyriešená časť duše, alebo psychocysta v poli vedomia sa napojí na vyslanú urážku. Podotýkam, že nič by sa Vás nikdy nedotklo, keby máte Vaše pole vedomia čisté a jasné. Pole vedomia sa čistí cirkulačným dýchaním, ktorého systém som opísal na tejto stránke v článku Cirkulačné dýchanie a psychocysty. Iste ho tu nájdete. Máte v sebe zárodok zubného kazu, ktorého frekvencia kmitá rovnakým pôsobením aké má vyslaná urážka na Vás,  od inej osoby. Ak by ste tam tento zárodok nemali, nemohlo by sa Vás to dotknúť. Takže je to aj dobrá seba analýza.

 

Čokoľvek sa ma dotkne, či urazí, to treba v sebe riešiť. Odpustenie je stotožnenie sa so sebou samým, stotožnenie sa a prijatie Vášho zubného kazu vo Vás a prijatie aj osoby, či udalosti, ktorá Vám ho pritiahla. Podotýkam, nie spôsobila. Pretože neodpustenie ste si spôsobili len Vy sami. A živíte ho tým, že pozeráte sa na Váš zubný kaz a tešíte sa, že máte niečo pre  niekoho schované. V skutočnosti je to len Vaše osobné bremeno. Proces samotného odpustenia je ťažko definovateľný.  Prirovnám ho k tomu ako sa pozeráte do Vášho odporne páchnuceho zubného kazu vo Vás a tešíte sa s ním predtým ako ho prijmete a poďakujete sa zaň. Takže najprv meditácia a náhľad do seba, vyvolanie si udalosti, ktorá neodpustenie spôsobila. Potom nájdenie riadnej porcie lásky a vďaky vo Vás smerom k danej situácii.

 

Láska vo Vás vyvolá silu, ktorou zvládnete búrku v lese bez toho, aby ste sa jej báli a toto všetko prijmete do seba ako nadýchnutie vlhkého, lesného vzduchu. Vďaka súvisí s pokorou. Bez nej neodpustíte nič, keď sa za všetko nepoďakujete. Je dobré si človeka, či danú situáciu predstaviť a v mysli aj PREŽIŤ vo Svetle a porozumení. Objímte ten páchnuci kaz vo Vás a tešte sa z neho, pretože to je tá pravá radosť. A aj prijatie. Ak pocítite rešpekt a pokoru, ticho vo Vás, keď nájdete doma vytopený byt, či čokoľvek iné, prijali ste to. Akt odpustenia je všeobecný a mne ho ani v najmenšom neprináleží ho tu opisovať ako návod pre každého z Vás. Každý človek je iný a výnimočný a tak bude výnimočné aj jeho odpustenie. Základom odpustenia je  prežitie, prijatie, poďakovanie sa a následné odstránenie kazu. Vaša frekvencia sa spojí s frekvenciou kazu a tým sa vyrovnajú. Kaz mizne a Vy sa stávate ľahším.

 

Odpustenie precítite sami. Nie je nijaká definícia ako cítiť, že už som odpustil. To je na Vás, keď sa tak stane, pocítite to. Iste ako úľavu a zmierenie. Odpúšťajte zo srdca. Nie z brucha, ega. Ego sídli v bruchu. Spojením frekvencií, ktoré vyvolá prežitie a dôkladné usmernenie danej situácie Vašou láskou a silou, objatím, pochopením sa uvoľnia ťažké bloky a Vy sa budete cítiť úžasne. Toto je odpustenie, ktoré stojí za to....Odpustiť je plávať v oceáne, dýchať vzduch na mori, či lese. Odpustiť je priblížiť sa k svojmu stredu. K svojej duši.  Pravé odpustenie často sprevádza bolesť a plač. Hlboký ako karpatské rokliny.  Je to také aké je, ale bez odpustenia sa často krát nedokážete pohnúť z miesta. Odpustenie je prvým odrazovým mostíkom na Vašej ceste... Odpustenie ku všetkému i k sebe samému. Veľa síl Vám prajem a veľa toho, na čo ste práve teraz pripravení...