Návod na zmenu?- cesta k sebe- prvé kroky

10.05.2015 19:42

Možno čítate rôzne knihy o sebapoznaní, sebarealizácii, možno meditujete, či chodíte na duchovné prednášky. Áno, máme istotne veľa informácií a v snahe z každej niečo získať svoju energiu často rozdeľujeme. To nám môže dávať viac možností k rastu, no zároveň i myšlienkovo rozptyľovať. Je často jednoduchšie zamerať sa v začiatkoch na menej vecí a tie rozvíjať. Na starej stránke som raz dostal komentár so žiadosťou ako začať. Ako a čím začať? Čím rozbehnúť ten proces sebaobjavovania? Istá pani bola bezradná, nevedela kam má ísť, chcela niečo so sebou robiť, no pýtala sa na prvý krok. Ako začať tú cestu do seba? Aj keď ciest do seba je iste viacej, tento článok ponúka jednu určitú a povedal by som jednoznačnú. Ak neviete ako začať, možno Vám môže pomôcť...

 

Predstavte si miestnosť. Je veľká, s mnohými oknami a dverami. Nachádzajú sa tu rôzne veci, vidíte tu starý ošúchaný gauč po dedkovi, ktorý Vám je ľúto darovať, alebo vyhodiť. Vyskakujú z neho struny, no je predsa po dedkovi... Chcete si ho nechať. Potom sú tu staré rozhegané stoličky, zažltnuté závesy, umelé kvety. Na lustri sa kyvocú pavučiny a celá izba aj napriek oknám pôsobí zatiahnuto, zatemnene. Táto izba je dôležitá časť každého z nás a chodíme okolo nej už dlho s vedomím, že ju chceme upratať. No ako na to? Vyhodiť staré, alebo ich nechať? Čo ak dvere od nej sú pre nás na určitej úrovni stále zamknuté?

Cesta k sebe, prvé kroky, Gašparík Peter, Trenčín

Podľa mňa ak chceme, aby do nášho života prišlo niečo nové, potrebujeme rozlíšiť A od B a vedieť sa rozlúčiť so starým. Pretože len tak nám môžu prísť do života nové inšpirácie. A práve na miesto starých vložiť s dôverou a radosťou nové, silné prejavy, podnety a afirmácie. Často postupujeme tak, že prijímame nové myšlienky, no máme ich zväčša v jednej miestnosti so starými. A to nové projekty oberá o silu. Preto si v tomto texte názorne ukážeme ako nájsť, uctiť a odovzdať-transformovať staré energie, vyprázdniť si svoju miestnosť. Následne ju naplniť novými, čerstvými podnetmi podporujúcimi naše zámery a ciele.

 

Zrieknutie sa pohodlia...

 

Skúste si ráno privstať tak o hodinu skôr. Ak už toto dokážete, zdanlivo jednoduchý úkon, vytvoríte si počiatočnú cestu svojej práce. To, že obetujeme svoj spánok v prospech svojho rozvoja sa nám jednak vráti, ale bude to znamenať, že skutočne túžime isté veci zmeniť. Je to napríklad ako dobrovoľne sa vzdať pri hladovke jedla. Inak hladuje ten, kto neje dobrovoľne a inak ten, ktorému je jedlo násilne odoberané... Alebo sa vzdajte hodiny sledovania seriálov v prospech svojich nových zámerov. Keď sa pre niečo rozhodneme a odoprieme si určitú zažitú časť nášho luxusu a pohodlia, vtedy začíname rásť. Pretože domnelý nadbytok a pohodlie často zatieňuje naše srdce a otupuje zmysly.

 

Vytvorenie zoznamu.

 

Napíšte si zoznam. Zoznam svojich svojich bolestí, strachov, pochybností, neurčitostí. Skrátka napíšte na papier to, čo by ste chceli na sebe zmeniť. Je dôležité, aby to boli kratšie a jednoznačné vety, napríklad takéto:

 

  • Neznášam svojho šéfa
  • Pochybujem o sebe
  • Neverím si
  • Bojím sa veľmi pavúkov
  • Som závislý na počítači

 

Napíšte si všetko, čo Vám príde na um a dva dni postupne zoznam dopĺňajte. Možno budete prekvapení, aký bude dlhý. Je dôležité, aby ste boli k sebe maximálne úprimní, a nebáli sa seba. Skrátka si to naservírujte a pekne po pravde. Priznajte si svoje slabosti a chyby. Netreba ani písať, že tento „negatívny“ papier by mal ostať iba vo Vašich rukách a nikomu ho neukazujte. Je to vaše vnútro. Je dôležité si to napísať, pretože takto pomôžete Vášmu podvedomiu k očiste a prejavíte svoje myšlienky do hmotnej reality. Zároveň odľahčujete svoju myseľ.

 

Je potrebné, aby ste si napísali aj druhý papier, tentokrát pozitívny. Tu si napíšete presne pozitívny opak tých vlastností, ktoré ste uviedli. Bod po bode. Ak máte napríklad prvý bod v negatívnom papieri „Neznášam svojho šéfa“ v tom pozitívnom môžete mať ako prvý bod pozitívny opak, napríklad -“Rešpektujem svojho šéfa“ a podobne. Pri vypracovávaní oboch papierov sa riaďte intuíciou a naozaj tým, čo potrebujete meniť. Ďalšie pozitívne body v nadväznosti s negatívnymi, môžu vyzerať aj takto:

 

  • Rešpektujem svojho šéfa
  • Moja sebadôvera stále narastá
  • Verím si vo všetkých smeroch
  • Rešpektujem pavúky a mám ich rád- dávam im v sebe slobodu
  • Oslobodzujem sa od môjho počítača a trávim pri ňom zmysluplnejšie chvíle, podporujúce môj život.

 

Je dôležité, aby ste v „pozitívnom papieri“ uvádzali naozaj iba pozitívne opaky, teda vystríhajte sa napríklad tomuto: V „negatívnom“ papieri máte zapísané- „Pochybujem o sebe“ a ako pozitívny opak napíšete- “Nepochybujem o sebe“. Toto v skutočnosti nie je pozitívna afirmácia, ale skryto negatívna. Je oveľa lepšie napísať: „Moja sebadôvera stále narastá“. Taktiež je dôležité, aby vaše pozitívne výroky boli napísané v prítomnom čase a prvej osobe.

 

Takže postupujte tak, že máte vyhotovené dva papiere. Jeden negatívny a druhý pozitívny. Body v nich by mali na seba nadväzovať v postupnosti.

 

Zanechávanie starého...

 

Potom s týmito papiermi choďte niekam do prírody a nájdite si skutočne pokojné miesto, buď v lese, alebo pri vode- rieke. Nahlas si prečítajte všetky hlásenia z negatívneho papiera. Vaše negatívne vlastnosti, strachy, obavy, boje- teda to, čo ste napísali. Môžete si z toho urobiť aj malý obrad. Po prečítaní vo svojom vnútri tieto negatívne vlastnosti uctite. Prejavte im vďaku, že boli Vašou súčasťou. Ak chceme, aby niečo odišlo, potrebujeme to uctiť. Prepustiť s ľahkosťou a vďakou, nie s pocitom- „no konečne to mám z krku, tie moje divné predstavy...“. Tak to nefunguje. Je dôležité si uvedomiť, že tieto negatívne výroky, ktoré ste si zapísali- ste vytvorili Vy. A preto sú Vašou súčasťou, Vaším dielom. Preto ich je treba uctiť. Poďakovať sa im. Kľudne môžete napríklad poprosiť o odpustenie ak ste cez tieto negatívne výroky a pochybnosti ublížili vedome, alebo nevedome druhým, či sebe. Ak cítite na seba hnev, že o sebe pochybujete, odpustite si. Môžete si napríklad predstaviť ako cez akt odpustenia odpadajú z Vás staré, tvrdé nánosy. Ako ste každým odpustením ľahší. A poproste o odpustenie aj druhých, pretože to, že o sebe pochybujete, vyžarujete do okolia a tým nepriamo ovplyvňujete všetko okolo Vás. Rodinu, deti, partnera, ľudí, stromy, svoje auto, bývanie, Zem a celý Vesmír...

 

Skúste precítiť zem pod nohami ako Vás drží a je stále s vami. Pár krát sa predýchajte. Teraz negatívny papier zapáľte. Zoberte si celú škatuľku zápaliek, pretože na počudovanie nehorí tak ľahko... Ako bude horieť, môžete si predstavovať a pociťovať ako vo Vás miznú aj výroky na papieri napísané. Počas horenia môžete vydychovať a cítiť ako energie z papiera opúšťajú Vaše telo cez dych. Ak to tak cítite pred týmto všetkým si môžete privolať svetelné bytosti, Vašich ochrancov a požiadať ich, aby dohliadali na zdarný priebeh celého diania. Môžete urobiť čokoľvek, meditovať, spievať si mantry, byť ticho, modliť sa, plakať, je to na Vás. Môžete požiadať, aby energie, ktoré cez papier /a tým aj v sebe/ spaľujete, boli v mene Svetla a Lásky premenené na lásku pre dobro všetkých zúčastnených. Nech táto láska pomáha ľudom a všetkému živému na celej planéte... No je dôležité, aby ste boli plne prítomní. Je to vaša chvíľa. Robíte si na seba čas...

Cesta k sebe, Gašparík, oheň, trenčín

Keď papier dohorí, môžete sa cítiť akosi ľahší, prázdni. Pociťovať smútok, rozhorčenie, alebo pocit, že ste niečo stratili. Je to prirodzené, pretože týmto gestom spálenia z Vás symbolicky odišlo presne to, čo ste mali na papieri napísané. Chvíľku ten pocit precíťte. Pomôže Vám hlbšie dýchanie do brucha. Neznamená to však, že už tieto energie vo Vás nie sú. Aktom spálenia ste však symbolicky urobili prvý krok ku zmene. Odomkli ste dvere a vedome ste sa rozhodli.

 

Prichádzanie nového...

 

Zoberte do rúk „pozitívny papier“. No ešte predtým ako začnete čítať, môžete opäť Váš zámer posilniť napríklad tým, že poviete- „Ďakujem energiám svetla a lásky, že som mohol-la v sebe symbolicky spáliť a uvoľniť staré energie. Teraz pri plnom vedomí sa tu a teraz rozhodujem pre nové podnety a prejavy mojej bytosti. V mene Svetla a Lásky ich s úctou, rozhodnosťou a pokorou vkladám do svojho srdca a celej mojej bytosti. Nech sa vo mne prejavujú a určujú moje smerovanie pre dobro celej mojej bytosti a celého Stvorenia. Cítim ako mi s vďačnosťou a odhodlaním pomáhajú rásť do života. Amen“.

 

A teraz prečítajte nové, pozitívne prejavy z papiera. Pri ich čítaní by ste mali cítiť ako sa do Vás vlievajú a zaplavujú Vás. Zapĺňajú prázdne miesta, ktoré zostali po starých energiách. Teda nie je len dôležité ich prečítať nahlas, ale ich silu podporíte hlavne tým, že do nich vložíte svoje srdce, emócie, pocity, silu, presvedčivosť a rozhodnosť. Tým ich podporíte najviac. Že im budete naozaj veriť.

 

Potom sa môžete miestu poďakovať ak to tak cítite a požiadať, aby bolo očistené od prípadných zvyškových negatívnych energií, ktoré ste tam mohli zanechať. Pozitívny papier je pre Vás veľmi dôležitý. Nechajte si ho a cestou domov ho majte v ruke. Ak nosíte kabelku, alebo kapsičku, noste ho tam. Stále, kde len pôjdete. Nech je s Vami. Vo voľných chvíľach, hocikde si ho prečítajte.

 

Je dobré vedieť, že ste niečo urobili, možno viac ako sa vám zdá. No doma sa opäť začleníte do každodennosti a situácií, ktoré Vám nemusia zrovna voňať. Preto je treba, aby ste sa v nových pozitívnych výrokoch každodenne utvrdzovali a boli s nimi. Ráno môžete vstať skôr a s čistejšou mysľou si sadnite a nahlas si ich čítajte. Nasakujte sa nimi a buďte s nimi. Buďte nimi. Ak si ich ráno prečítate, Vaša myseľ ich okamžite zaznamená. Určite poznáte, že ráno keď idete do práce a autobusár má zapnuté rádio, tak pieseň z neho, alebo jej refrén sa Vám ľahko zapíše do pamäti. V mysli si ho pospevujete aj do obeda. Toto môžete využiť pri programovaní mysle. Ak do nej ráno nahráte pozitívne a smerodatné myšlienky, Váš život sa postupne nimi začne uberať. Je to stále lepšie ako si do obeda pospevovať- “Be my baby“, ktoré nikam nevedie...

 

Zmena a nové obzory.

 

Na základe toho sa začnú meniť aj vaše vibrácie. Tí dychtivejší si môžu svoje pozitívne myšlienky z papiera nahrať do mobilu a napríklad ráno cestou do práce v autobuse si ich púšťať cez slúchadlá... Aj to sa dá. Skúste to týždeň. Možno to bude ťažké, no prvé dni sú už také. Týždeň pravidelne ráno skôr vstaňte a buďte so svojim pozitívnym papierom. Večer to isté. Pred zaspaním si ho nahlas prečítajte. A tesne pred spánkom si samých seba predstavujte, že už takí ste. Vkladajte do predstáv svoje emócie. Postupujte s vierou. Aj keď počas dňa nestihnete kvôli povinnostiam si nájsť čas na svoj papier, majte myšlienky akoby stále pred sebou. Ráno a večer si ho určite nájdite, aj keby ste mali obetovať hodinu spánku, alebo večerný film. To ako sa rozhodnete- tak to bude. Vy ste tvorca i ničiteľ. A život nás na základe našich nových myšlienok začne skúšať. Napríklad napísali ste si, že rešpektujete svojho šéfa. Zrazu ho začnete stretávať častejšie než v minulosti a postupne budete skúšaní, či ho skutočne začínate rešpektovať. Nemusíte ho hneď milovať, no je dôležité, aby ste ho uznali, že je váš šéf, bez ohľadu na to aký je, alebo ako sa k svojej pozícii dostal. Tým uznávate aj seba a dávate silu sebe aj jemu. Tu je dôležité, aby ste si nové energie z pozitívneho papiera ustáli a vytrvali v nich. Iba tak môžu silnejšie vstúpiť do nášho života. Ich praktizovaním. Dvere sa nám otvárajú...

Cesta k sebe, Gašparík Peter, trenčín,

Tým, že toto všetko začnete robiť, dávate najavo, že skutočne túžite na sebe pracovať. A začnú sa vám meniť energie, môžu odísť starí priatelia, pretože si s nimi „zrazu“ prestanete rozumieť. Zmeníte prácu, alebo Vám prídu nové podnety na základe Vášho pozitívneho papiera. Budete sa meniť a vibrovať inak. Je dôležité niečo robiť, pretože ak zostanete pri starom, nechávate sa vedome spútavať starými milión krát prehratými programami, ktoré nikam nevedú. Oni sa v skutočnosti tvária, že sú dôležité, no to ako sú naozaj dôležité zistíte iba tak, keď sa pozriete ako sa cez ne mení, alebo nemení Váš život. Zabezpečia Vám určitú pohodlnosť a domnelé bezpečie, no učičíkajú Vás k letargii a vedomej skleslosti. No nové energie /ak na nich budete pracovať a vedome ich v sebe zakoreňovať/, Vám prinesú oveľa viac. Môžu síce na čas rozbúriť zdanlivo pokojnú vodnú hladinu, no iba preto, aby pomohli vyplaviť staré a opotrebované veci, ktoré nás viac oberali o život, než nám ho skutočne tvorili. Týmto sa to všetko iba začína, no prvý krok je dôležitý. Verím, že ak sa rozhodnete, tak to zvládnete. Pretože ak naozaj konáme s čistým srdečným zámerom, je nám pomáhané na všetkých úrovniach a domnelé trápenia, starosti sa stávajú ilúziou.

 

KAM ĎALEJ? - PREČÍTAJTE SI AJ.