Aktivácia vody - voda z ľadu a protiová voda

22.01.2014 19:23

Dnes už nie je tajomstvom, že voda je základný stavebný kameň nášho tela. Príde čas, keď bude viac než zlato... Dostával som emaily s otázkou ako si možno aktivovať vodu, akú vodu piť? Touto témou sa zaoberám v praxi aj ja a mám veľmi dobré skúsenosti s vodou z horských prameňov. No tento článok obsahuje informácie ako si hoci aj domácu vodu z vodovodu aktivovať a zvýšiť jej energiu. Vodu z ľadu občas pijeme a je naozaj výrazne odlišná od obyčajnej. Ponúkam Vám preto článok, ktorý o danej téme má čo povedať.

Celý text je preložený z češtiny a je úryvkom z knihy G. Malachova- Dokonalá očista těla.- Eugenika- 1999

 

 

Prírodná voda z ľadu

reprezentuje zmes najrôznejších izomérov, ktoré sú úplne náhodne premiešané. Povrchové napätie obyčajnej vody je 75 din/cm. V obyčajnej vode je pochopiteľne veľa prímesí s rôznou koncentráciou. K tomu aby voda, ktorú prijmeme do svojho organizmu začala „pracovať“, jej musíme dodať určitú štruktúru a zároveň ju očistiť od najrôznejších prímesí a nežiadúcich izomérov. /napríklad vplyvu ťažkej vody/. Predpokladá sa, že náš organizmus vynakladá na štrukturalizáciu litru vody 25 kcal vlastnej energie. Prírodná voda z ľadu so svojimi vlastnosťami takejto voda v organizme veľmi približuje.

 

Voda z ľadu má usporiadanú štruktúru tekutých kryštálov, ktorá je už schopná uchovávať biologickú informáciu. Od obyčajnej vody sa líši viskozitou /je tekutejšia/, má menšie povrchové napätie a teda aj väčšiu povrchovú aktivitu 68 din/cm. Má taktiež úplne iné dielektrické vlastnosti. Vďaka tomu všetkému sa vo vode z ľadu urýchľujú kryštalizačné procesy, rozpúšťanie, adsorpcia a prenose energie, t.j, všetky deje, ktoré sa odohrávajú taktiež v živej bunke. Voda z ľadu je teda omnoho užitočnejšia, než obyčajná voda.

 

Voda z ľadu má vnútornú energiu. Pri prechode vody z tekutej fázy na fázy kryštalickú /ľad/, je vynakladaná energia na vytvorenie jej štruktúry. Pri spätnom prechode z pevnej fázy do fázy tekutej sa táto energia uvoľňuje a silne stimuluje organizmus človeka a iných živočíchov. To je jeden z výkladov toho, prečo u živočíchov pozorujeme ich ťahy na jar a na jeseň, keď vtáci odlietajú od vodojemov z teplých krajín, kde je dostatok potravy do severných krajín, aby tam pri vode z ľadu vyviedli na svet svoje potomstvo.

 

Pobrežné arktické vody s veľkým množstvom vody uvoľnenej z ľadu, sú na planktón najbohatšie. Čerstvé ovocie, zelenina a čerstvo nadojené mlieko, majú silné močopudné vlastnosti. Pretože štruktúrovaná voda naším organizmom prechádza rýchlo. Keď používame vodu z ľadu, tak približne po 5-7 mesiacoch /doba potrebná na výmenu celkovej vody nášho organizmu za vodu štruktúrovanú, ktorá nevyžaduje energiu na pre-štrukturalizovanie/ Podstatne zlepšuje náš celkový zdravotný stav, zvyšuje našu práceschopnosť, zmenšuje našu potrebu spánku. Pri používaní vody z ľadu musíme vedieť, že i keď sa táto voda uchováva po dobu 3-6 dní, najsilnejšie sa jej vlastnosti prejavujú v priebehu prvých 5-6 hodín.

 

Poznámka- Peter Gašparík

Vodu z ľadu získame spôsobom, že do mrazničky vložíme plastovú /sklená Vám môže prasknúť/ fľašu naplnenú akoukoľvek studenou vodou. Na druhý deň je vyberieme a necháme pri izbovej teplote rozmraziť. Takto rozmrazenú vodu pijeme. Jej výhodou je, že má vyššiu energiu ako obyčajná voda a lepšie chutí. Tiež čas prípravy je rýchlejší. Nevýhodou je, že obsahuje tzv. ťažkú vodu. Keď chceme získať ešte čistejšiu a silnejšiu vodu, postupujeme tak ako je písané ďalej v tomto článku. Zo zmrznutej vody získame protiovú vodu.

Môžete postupovať obidvomi spôsobmi. Z oboch spôsobov získate kvalitnú a silnú vodu... Je to na Vás. Takže čo to je Protiová voda a ako ju získať? Opäť G. Malachov...

 

 

Protiová voda

sa pripravuje podobne ako voda z ľadu, ale má svoje zvláštnosti. Voda obsahuje niekoľko svojich izomérov /t.j. Niekoľko druhov vody/ ako ľahké, ťažké a podobne. Je vhodné zbaviť sa nežiadúcich a nechať len tie, pri ktorých náš organizmus najviac pracuje. Spôsob jej prípravy je založený na tom, že izoméry ťažkej vody mrznú ako prvé pri teplote +3,8 Stupňa a izoméry pre telo najpriaznivejšie pri -1 stupeň. Preto prvý ľad, ktorý sa pri zamŕzajúcej vode vytvorí, obsahuje predovšetkým ťažké izoméry, takže ju musíme v každom prípade vyhodiť. Pri ďalšom tuhnutí vody, ktorá mrzne, vytesňuje všetku špinu, ktorá je v nej rozpustená. Tá zostáva v ešte tekutej, nezmrznutej časti. Tam sa hromadia i ľahké polyméry, ktoré mrznú pri nižších teplotách. Je pochopiteľné, že ani ľahké polyméry, ani špina, ktorá do nich bola z vody vytesnená, v organizme nepotrebujeme. To všetko vyhodíme. Získať protiovú vodu v domácich podmienkach je teda možné týmto postupom:

 

Vodu z vodovodu prevaríme. Necháme ustáť a a potom ju dáme do mrazničky. Akonáhle sa na stenách nádoby vytvorí prvý ľad, je to zamrznutá ťažká voda. Nádobu vyberieme a jej obsah prelejeme do inej nádoby, ktorú opäť dáme do mrazničky. Ľad z prvej nádoby vyhodíme. Počkáme až voda v druhej nádobe zamrzne a bude mať asi polovicu až tretinu svojho pôvodného objeme. / Akonáhle sa to stane, nádobu vyberieme a nezamrznutú vodu vylejeme: to je ľahká voda s prímesmi. Ľad, ktorý zostane je protiová voda zložená z izomérov, ktoré sú pre priebeh biologických procesov v organizme najpriaznivejšie

 

Pozrite si aj: